ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

21.08.2003 – „Budowa nowych sieci kanalizacyjno-wodociągowych dla miejscowości:  Proszówka, Wieża, Wolbromów, Krzewie Wielkie” „Projekt nr PL01.08.15”, realizowana w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Niemcy 2001 współfinansowany ze środków programu Phare Unii Europejskiej

  • Inwestor: Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
  • Data rozpoczęcia: 21.08.2003
  • Data zakończenia: 29.10.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo / Konsorcjum
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 7 268 544,70 PLN