ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

21.11.2005 – Budowa stacji odwadniania osadu wraz z robotami towarzyszącymi na terenie oczyszczalni ścieków o przepustowości Ośr.=1980 m3/d w m. Wronki

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
  • Data rozpoczęcia: 21.11.2005
  • Data zakończenia: 16.08.2006
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia:  3 563 028,00 PLN