ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

21.11.2022 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie

  • Inwestor: Gmina Szamocin, ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin
  • Data rozpoczęcia: 21.11.2022
  • Data zakończenia: 31.12.2024
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 20 948 563,69 PLN