ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

22.02.2017 – Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo, gmina Suchy Las

  • Inwestor: Gmina Suchy Las; ul. Szkolna 13; 62-002 Suchy Las
  • Lokalizacja: Gmina Suchy Las
  • Data rozpoczęcia: 22.02.2017
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  • wartość zamówienia: 10 080 562,42 zł