ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

22.05.2003 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Krajeńskich – Etap I – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

  • Inwestor: Gmina Strzelce Krajeńskie, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
  • Data rozpoczęcia: 22.05.2003
  • Data zakończenia: 29.08.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty elektryczne
  • Wartość zamówienia: 1 696 071,71 PLN