ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

22.08.2016 – Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Grzebienisku

  • Inwestor: Gmina Duszniki ul. Sportowa 1; 64-550 Duszniki
  • Data rozpoczęcia: 22.08.2016
  • Data zakończenia: 30.10.2017
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 4 919 762,94 PLN