ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

22.09.2006 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim

  • Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1
  • Lokalizacja: Nowe Miasto Lubawskie
  • Data rozpoczęcia: 22.09.2006
  • Data zakończenia: 28.04.2008
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 4 942 600,00 PLN

W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości Qś/d = 3000 m3/dobę.