ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

22.10.2010 – Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach w gminie Opalenica

  • Pełna nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Woinowicach w gminie Opalenica
  • Inwestor: PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25
  • Lokalizacja: Wojnowice
  • Data rozpoczęcia: 22.10.2010
  • Data zakończenia: 30.10.2010
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 8 244 774,00 PLN

KANALIZACJA SANITARNA:

kanalizacja tłoczna z rur PE Ø75 do Ø160 o łącznej długości 921,20 mb.

kanalizacja grawitacyjna PVC Ø 200 do Ø 315 o łącznej długości 4381,00 mb.

przykanaliki domowe od 0160 do 0200 w ilości 185 szt/L= 1501,45mb

Budowa lokalnych przepompowni ścieków w ilości 5 szt.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW: Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej Qśd= 290,00 m3/dobę.