ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

22.11.2004 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami: Honoratka, Połwiosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Szypszyn-Szyszyńskie Holendry. Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Półwiosek Stary, Wąskowskie Holendry, Wąsosze

  • Inwestor: Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15 , 62-561 Ślesin
  • Data rozpoczęcia: 22.11.2004
  • Data zakończenia: 31.12.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, elektryczne