ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

22.12.2016 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła: CZĘŚĆ 5 wraz z budową nowego mostu nad rzeką Głomią w m. Skórka / CZĘŚĆ 6 na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik

  • Inwestor:   WZDW Poznań, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Data rozpoczęcia: 22.12.2016
  • Data zakończenia: 30.04.2017
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, Roboty inżynieryjne
  • Wartość zamówienia CZĘŚĆ 5: 1 247 595,85 PLN
  • Wartość zamówienia CZĘŚĆ 6: 3 865 815,71 PLN