ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

23.02.2022 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec

  • Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie; ul. Dąbrowskiego 16; 89-350 Miasteczko Krajeńskie
  • Data rozpoczęcia: 23.02.2022
  • Data zakończenia: 31.03.2023
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 3 434 720,89 PLN