ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

23.02.2022 – Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń-Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody

  • Inwestor: Gmina Krzywiń; Ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń
  • Data rozpoczęcia: 23.02.2022
  • Data zakończenia: 23.04.2023
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 4 717 941,75 PLN