ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

23.08.2004 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu gmina Sulechów

  • Inwestor: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
  • Data rozpoczęcia: 23.08.2004
  • Data zakończenia: 23.12.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 1 394 753,62 PLN