ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

23.08.2016 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem tłocznym, przepompowniami P1 i P0 oraz oczyszczalnią ścieków w Wierzenicy, Gmina Swarzędz

  • Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
  • Data rozpoczęcia: 23.08.2016
  • Data zakończenia: 31.03.2017
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 1 135 609,18 PLN