ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

23.10.2001 – Grupowa oczyszczalni ścieków w Szlichtyngowej o przepustowości Q= 819m3/d

  • Inwestor: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
  • Data rozpoczęcia: 23.10.2001
  • Data zakończenia: 30.08.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 5.994.873,94 PLN