ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

24.05.2010 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości Swierkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec”

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o., ul. Staszica 41 A, 64-600 Oborniki
  • Data rozpoczęcia: 24.05.2010
  • Data zakończenia: 03.10.2011
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 5 681 340,46 PLN