ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

24.07.2007 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej i odcinku ul. Głównej w miejscowości Bolszewo

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
  • Data rozpoczęcia: 24.07.2007
  • Data zakończenia: 15.06.2008
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe