ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

24.08.1994 – Budowa centralnej przepompownia ścieków wraz z kolektorem tłocznym w Janowcu Wlkp.

  • Inwestor: Gmina Janowiec Wlkp., ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
  • Data rozpoczęcia: 24.08.1994
  • Data zakończenia: 16.12.1994
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne