ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

24.09.2001 – Budowa kolektora sanitarnego ø 1000 o dł. 188 m na odcinku od skrzyżowania ul. Reymonta i Zwycięstwa do terenu byłej oczyszczalni ścieków na zapleczu ul. Zwycięstwa w Chodzieży

  • Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży
  • Data rozpoczęcia: 24.09.2001
  • Data zakończenia: 15.11.2001
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 295 031,22 PLN