ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

24.10.2023 – Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

  • Inwestor: gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
  • Data rozpoczęcia: 24.10.2023
  • Data zakończenia: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 7 893 153,93 PLN