ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

24.11.1999 – Budowa z dostawą i montażem urządzeń oraz rozruchem oczyszczalni ścieków o konstrukcji żelbetowej o przepustowości 1246 m3/d, wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Wyrzysku

  • Inwestor: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
  • Data rozpoczęcia: 24.11.1999
  • Data zakończenia: 15.08.2002
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 5 121 426,88 PLN