ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

25.06.2021 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I, II, III etap) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)

  • Inwestor: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółką z o.o.; ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki
  • Data rozpoczęcia: 25.06.2021
  • Data zakończenia: 28.01.2022
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 4 059 519,15 PLN