ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

25.10.1998 – Kompleksowa modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gołańczy o przepustowości Q=1000 m3/d

  • Inwestor: Miasto Gołańcz, dra Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
  • Data rozpoczęcia: 25.10.1998
  • Data zakończenia: 31.05.2001
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 1 674 767,94 PLN