ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

25.11.1994 – Budowa kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalnią ścieków dla wsi Szwecja Gmina Wałcz

  • Inwestor: Gmina Wałcz,  ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz
  • Data rozpoczęcia: 25.11.1994
  • Data zakończenia: 31.12.1995
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, elektryczne, technologiczne