ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

26.06.2016 – Kotlin – rozbudowa istniejącj oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki gm. Kotlin

  • Pełna nazwa: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wyszki gm. Kotlin
  • Inwestor: Gmina Kotlin
  • Lokalizacja: Kotlin
  • Data rozpoczęcia: 26.06.2016
  • Data zakończenia: 30.09.2016
  • Forma realizacji: Wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynierskie, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 346 687,48 PLN