ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

26.07.2004 – Budowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami sieciowymi z zasilaniem energetycznym przepompowni (etap I) w m. Pyzdry i wieś Dłuski – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

  • Inwestor: Gmina Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
  • Data rozpoczęcia: 26.07.2004
  • Data zakończenia: 31.03.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe