ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

26.07.2004 – „Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w gminie Choszczno”

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Choszczno, ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno
  • Data rozpoczęcia: 26.07.2004
  • Data zakończenia: 17.09.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo / Konsorcjum
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 602 702,35 EURO