ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

26.08.2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Wronki ul. Myśliwska oraz miejscowościach Szklarnia i Nowa Wieś”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
  • Data rozpoczęcia: 26.08.2013
  • Data zakończenia: 30.11.2014
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 8 232 186,88 PLN