ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

26.08.2019 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

  • Inwestor: Wodociągi Ustka, ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
  • Lokalizacja: Ustka
  • Data rozpoczęcia: 26.08.2019
  • Data zakończenia: 31.03.2022
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych, technologicznych, sanitarno – sieciowych oraz elektrycznych
  • Wartość zamówienia: 26 769 031,36 PLN