ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

26.10.2015 – Kolizje wodociągowe, technologiczne i sanitarne na S3

  • Pełna nazwa: “Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”: kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji wodociągowych, technologicznych i sanitarnych (kolizje nr 2 i nr 4).
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Export – Pribex sp. z o. o., z siedzibą Warszawie, przy ul. Modlińskiej 310/312, 03-152 Warszawa
  • Lokalizacja: Lubin
  • Data rozpoczęcia: 26.10.2015
  • Data zakończenia: 01.03.2016
  • Forma realizacji: Podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty inżynierskie
  • Wartość zamówienia: 2 654 849,00 PLN