ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.02.2013 – BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW i WYKONANIE I ETAPU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI WIJEWO” w zakresie: Pkt. 1. Budowa oczyszczalnia ścieków w konstrukcji żelbetowej: Qmax -1000 m3/d. Pkt. 2. Kanalizacja sanitarna, w tym: Wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Wijewo, obejmującej sieć kanalizacyjną o długości 13 248,00 mb, rurociąg tłoczny – 2 398,00 mb

  • Inwestor: Gmina Wijewo Ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo
  • Data rozpoczęcia: 27.02.2013
  • Data zakończenia: 07.11.2014
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne, budowlane
  • Wartość zamówienia: 19 710 652,02 PLN