ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.04.2001 – Wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mosinie – Rynek i okolice

  • Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
  • Data rozpoczęcia: 27.04.2001
  • Data zakończenia: 25.04.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 6 490 900,89  PLN