ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.04.2023 – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych

  • Inwestor: Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
  • Data rozpoczęcia: 27.04.2023
  • Data zakończenia: 27.04.2026
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 21 177 685,36 PLN