ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.05.2013 – „Kontrakt Nr 3 – Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko – cześć południowo-zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji”, realizowanego w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Botaniczna 75, 65 – 392 Zielona Góra
  • Data rozpoczęcia: 27.05.2013
  • Data zakończenia: 31.07.2013
  • Forma realizacji: Podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 1 555 523,20 PLN