ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.08.2019 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów WIkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

  • Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51
  • Data rozpoczęcia: 27.08.2019
  • Data zakończenia: 27.08.2019
  • Rodzaj wykonywanych prac: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.
  • Wartość zamówienia: 8 598 036,60 PLN