ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.09.2016 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie cieku Mielcuch

  • Pełna nazwa: Swarzędz -budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie cieku Mielcuch (etap I i II)
  • Inwestor: AQUANET Spółka Akcyjna ul Dolna Wilda 126, Poznań
  • Lokalizacja: Swarzędz
  • Data rozpoczęcia: 27.09.2016
  • Data zakończenia: 27.07.2017
  • Forma realizacji: Generalny wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynierskie, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 3 492 232,00 PLN