ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.10.2008 – Kanalizacja sanitarna na terenie Wrocławia

  • Pełna nazwa: „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II”, Sieć kanalizacji deszczowej: 8.251,85 mb, Kanalizacja sanitarna z odcinkami sieci łączącymi przyłącza z główną siecią kanalizacyjną: 10.225,60 mb, Sieć wodociągowa z przyłączami: 9.990,10 mb.
  • Inwestor: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  • Lokalizacja: Wrocław
  • Data rozpoczęcia: 27.10.2008
  • Data zakończenia: 16.09.2010
  • Forma realizacji: Partner Konsorcjum
  • Rodzaj wykonywanych prac: Sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, przepompownie ścieków