ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.10.2008 – Kanalizacja sanitarna w aglomeracji Oborniki

  • Pełna nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki- Rożnowo i Marszewiec”: Łącznie wybudowano 10 456,15 mb kanalizacji sanitarnej.
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A
  • Lokalizacja: Rożnowo, Marszewiec
  • Data rozpoczęcia: 27.10.2008
  • Data zakończenia: 16.09.2010
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne