ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

27.11.1998 – Wykonanie (budowa) oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych dla m. Budzyń o przepustowości 1078 m3/d

  • Inwestor: Gmina Budzyń,  ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń
  • Data rozpoczęcia: 27.11.1998
  • Data zakończenia: 01.08.2000
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 2 089 751,56 PLN