ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

28.04.2000 – Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=300 m3/d wraz z jej infrastrukturą towarzyszącą oraz jej budową w miejscowości Stara Kiszewa

  • Inwestor: Gmina Stara Kiszewa,  ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
  • Data rozpoczęcia: 28.04.2000
  • Data zakończenia: 30.07.2002
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 2.501.534,95 PLN