ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

28.04.2003 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Bukowiec, wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszyny – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

  • Inwestor: Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń
  • Data rozpoczęcia: 28.04.2003
  • Data zakończenia: 26.06.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe