ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

28.04.2023 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Obrzycko

  • Inwestor: Miasto Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
  • Data rozpoczęcia: 28.04.2023
  • Data zakończenia: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 1 499 559,17 PLN