ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

28.08.1996 – Gazociąg średniego ciśnienia w m. Mosina Czarnokurz

  • Pełna nazwa: Gazociąg średniego ciśnienia w m. Mosina – Czarnokurz. Gazociąg o łącznej długości 5 983mb
  • Inwestor: Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina
  • Lokalizacja: Mosina-Czarnokurz
  • Data rozpoczęcia: 28.08.1996
  • Data zakończenia: 28.12.1996
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 640 166,00 PLN