ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

28.10.1996 – Budowa oczyszczalni ścieków w Granowie

  • Inwestor: Gmina Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo
  • Data rozpoczęcia: 28.10.1996
  • Data zakończenia: 31.03.1997
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, elektryczne, technologiczne