ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

29.06.2016 – „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi”

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
  • Data rozpoczęcia: 29.06.2016
  • Data zakończenia: 09.12.2016
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 930 823,29 PLN