ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

29.07.2010 – Kanalizacja sanitarna „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”

  • Pełna nazwa: Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle: ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Z RUR PVC: 7 742,00 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT – KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z RUR PE: 5 292,78 m Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik: ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Z RUR PVC: 11 135,56 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT – KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z RUR PE: 8 455,43 m Zadanie nr 5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne: ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA Z RUR PVC: 11 540,85 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT – KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z RUR PE: 11 994,17 m OGÓŁEM ILOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR PVC, WYNOSI: 30.418,41 mb OGÓŁEM ILOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z RUR PE, WYNOSI: 25.742,38 mb OGÓŁEM ILOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WYNOSI: 56.160,79 mb.
  • Inwestor: Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków
  • Lokalizacja: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle, Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne
  • Data rozpoczęcia: 29.07.2010
  • Data zakończenia: 03.10.2012
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne