ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

29.08.2016 – Przebudowa drogi krajowej DK3 wraz z przebudową dróg 2792 oraz 2839

  • Pełna nazwa: Przebudowa drogi krajowej DK3 wraz z przebudową dróg 2792 oraz 2839 oraz roboty budowlane na przepustach żelbetowych
  • Inwestor: Konsorcjum Firm: Eurovia Polska S.A., WARBUD Spółka Akcyjna
  • Lokalizacja: Jawor
  • Data rozpoczęcia: 29.08.2016
  • Forma realizacji: podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: roboty inżynierskie roboty drogowe
  • Wartość zamówienia: 1 924 332,85 PLN