ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

29.09.1994 – Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Radawnicy o przepustowości 460 m3/d

  • Inwestor: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
  • Data rozpoczęcia: 29.09.1994
  • Data zakończenia: 21.12.1995
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne