ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

30.04.2010 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gołaszyn”

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o., ul. Staszica 41 A, 64-600 Oborniki
  • Data rozpoczęcia: 30.04.2010
  • Data zakończenia: 31.07.2012
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 798 147,00 PLN