ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

30.08.1998 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kłecko

  • Inwestor: Gmina Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko
  • Data rozpoczęcia: 30.08.1998
  • Data zakończenia: 30.07.1999
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 1 303 507,00 PLN